Organizační struktura

Nejméně jednou za dva roky se schází Valná hromada SPJF, která volí na příští dvouleté období orgány SPJF: Vedení SPJF a Revizní komisi. Vedení SPJF si pak ze svého středu volí předsedu a dva zástupce.

Současné vedení SPJF působí v tomto složení:

 • Vojtěch Hanuš – (předseda)
 • Kamil Albrecht – Soki (1. místopředseda)
 • Martin Vérteši – Sova (2. místopředseda)
 • Libor Čája – Donald
 • Robert Folwarczny – Kosťa
 • Ivan Jung – Mexičan
 • Radim Kejík – Rolf
 • Stanislav Odstrčil – Orel
 • Vít Oplatek
 • Vladislav Raška – Allah
 • Marek Skýpala – Winoga
 • Jarda Šimon
 • Miloš Vraspír – Bobr

Revizní komise působí ve složení:

 • Josef Kasl (předseda RK)
 • Marek Polák – Sharp
 • Martin Marek – Detektiv

Složení platné od 25. 11. 2023

Základní články SPJF pak tvoří pobočky, oddíly a kluby. Pobočky jsou volným sdružením členů SPJF z některých regionů a slouží k lepší koordinaci aktivit přímo v místě, kde pobočka sídlí. Minimálně jednou za dva roky se schází na Výroční schůzi, kde si volí tříčlenné vedení: předsedu a dva zástupce. Oddíly fungují podobně, jako v jiných organizacích: v každém musí být jeden vedoucí starší 18 let a všichni členové současně jsou členy SPJF. Sdružování klubů se SPJF věnuje prakticky jako jediná organizace v České republice. V nich na rozdíl od oddílů nesmí být nikdo starší 18 let a členové nemusejí současně být členy SPJF. Běžně proto dochází k proměně klubů v oddíly v době, kdy jejich členové dorostou a rozšiřují svoji činnost.

Pobočky SPJF

Jihomoravská pobočka – Perpetuum
Pražská pobočka
Severomoravská pobočka
Třebíčská pobočka – Halahoj

SPJF je členem střešní organizace Česká rada dětí a mládeže, některé základní články SPJF jsou pak členy regionálních krajských rad dětí a mládeže.