Fond Foglar – vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant na foglarovské akce

13 května, 2023
871
Views

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na akce a aktivity propagující dílo a myšlenky Jaroslava Foglara konané od 30. května 2023 – 31. prosince 2023.

Cíl podpory:

Skautská nadace Jaroslava Foglara (dále jen Nadace) dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Cílem podpory jsou aktivity vedoucí jak k připomenutí a propagaci literárních děl a výchovných metod Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly a metodami inspirované.

Finanční limity:

Nadace podpoří akce částkou od 5 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit).

Finanční prostředky alokované pro tuto výzvu: 70 000 Kč.

Mimo finančních prostředků je možné žádat o ceny pro výherce (knihy či předměty s tematikou díla Jaroslava Foglara), pokud je akce soutěžní. Ceny jsou poskytovány i těm, kteří nežádají o finanční grant (k žádosti použijte stejný formulář a počet žádaných cen vypište do popisu grantu).

Hlavními kritérii hodnocení a udělení grantu jsou:

  • dodržení obsahu definovaného v cílech tohoto grantu,
  • akce otevřené veřejnosti, minimálně pro 50 účastníků,
  • zdůvodnění, čím poskytnutí grantu danou akci vylepší (zvýšení propagace, výroba či nákup nějaké opakovatelně využitelné pomůcky, možnost uspořádání akce ve více městech…),
  • podání žádosti prostřednictvím vyplněného webového formuláře,
  • sepsání závěrečné zprávy a zaslání fotografie s popiskem a souhlasem s uveřejněním pro potřeby Skautské nadace Jaroslava Foglara.
Termín podání žádosti o grant: do 10.6. 2023,termín vyhodnocení do 30.6. 2023
Štítky:
·

Napsat komentář