Zimní Hledání Rychlých šípů v Praze

17 prosince, 2022
1044
Views

Zimní Hledání Rychlých šípů v Praze proběhne v posunutém termínu – začíná 17. prosince a končí 2. února. Hra volně navazuje na předchozích 21.ročníků pátrací hry Hledáme Rychlé šípy v Praze.

Území na hledání

nejsou Stínadla, ale je to ta DRUHÁ Strana, které se také říká Malá. Zde chlapci z Rychlých šípů bydlí a v různých domech koukají z oken.

Úkolem je nalézt všech pět postav. Ty vyfotit, namalovat nebo zakreslit do náčrtu. To vše poslat na adresu hledamerspraha@spjf.cz do 2.2. 2 hodin odpoledne.

Na stejném území probíhá od ledna do března i pátrací hra Skautské nadace JF, takže hry se vzájemně podporují.

Pro koho je hra určena?

Hledáme RŠ v Praze je letos určena pro jednotlivce, takže pokud budete hledat ve dvojici, pošlete výsledky každý sám. Letošní ročník je poctou pátračům samotářům, co chodili a chodí za dobrodružstvím do Uliček Města.

Nápověda

Za každý den z tohoto období hry, který hledači ztotožní s nějakou událostí z života Jestřába nebo jeho oddílu a napíší do komentáře tohoto článku zde na iKlubovně, se na iKlubovně objeví nápověda k hledání.

Letošní ročník je jiný:

– v termínu,

– v hledání polopostav chlapců,

– ve více místech umístění RŠ,

– v možnostech nápovědy, ale opět bude odměněn 1. nálezce a 3 vylosovaní úspěšní pátrači.

Pátrací hru pro širokou veřejnost pořádá v Praze

Rubriky:
Pozvánky

Napsat komentář